Advokatska kancelarija Provči

porodično, nasledno, stvarno, obligaciono, radno, autorsko pravo

O NAMA

Advokatska kancelarija posluje na osnovu Ustava i Zakona o advokaturi R. Srbije

Bavi se pružanjem usluga pravne pomoći uključujući pravne savete mišljenja i zastupanja.

Nagrada ili advokatski honorar obračunava se prema važećoj advokatskoj tarifi.

USLUGE

Praksa advokatske kancelarije bazirana je na nekoliko pravnih oblasti u okviru kojih se klijentima pružaju usluge zastupanja pred sudovima i svim drugim državnim organima Republike Srbije kao i davanje pravnih saveta, mišljenja i sačinjenje različitih pravnih dokumenata.

VESTI

Oktobar 2013.
Image 05
Doneti procesni zakoni
Doneti procesni zakoni
Oktobar 2013.
Image 06
Sudske prakse
Sudske prakse
Oktobar 2013.
Image 07
Pravni eseji i članci
Pravni eseji i članci